เสียง

VOICES

เสียงจากนักเรียน

STUDENT'S VOICES

นินา

นินา

เสียง

Manga Course

เรียนวาดรูปแบบดิจิตัลที่นี่ที่แรก อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย อาจารย์คอยให้คำปรึกษาตลอด ทำให้ทักษณะการวาดรูปพัฒนาขึ้นมาก เพราะเรารู้หลักการวาดรูปที่ถูกต้องมากขึ้น

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram