แจ้งหยุดทำการช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค.-3 ม.ค.

โรงเรียนแอนิเมชั่นและการออกแบบคาโดคาวะ แจ้งเวลาหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในส่วนของคลาสเรียน และธุรการของโรงเรียน ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 จนถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 แล้วจะกลับมาเปิดทำการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปค่ะ

Leave a Reply