Facebook LIVE!!

ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook สอนเทคนิคการวาดรูปแบบโดยอาจารย์อ้วน Zuddenday อาจารย์ประจำคอร์สเรียน Character Design ของโรงเรียน ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. เพื่อนๆสามารถเข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันในไลฟ์กันได้นะ 😍

Leave a Reply