ประกวดวาดตัวละครประจำจังหวัดทตโทริ

▼หัวข้อ
ออกแบบตัวละครออริจินัลประจำจังหวัดทตโทริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการโปรโมตจังหวัด
.
▼ระยะเวลาการประกวด
วันนี้ – 31 มีนาคม 2020
.
▼Uploading format
ขนาด A4 ค่าความละเอียด 350 DPI สกุลไฟล์ JPEG มีหรือไม่มีฉากหลังก็ได้
.
▼รางวัล
🔸 รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
– เซ็ตของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์โคนัน (แผ่นผ้าแขวน (Tapestry) + ขนม + เสื้อ (ไซส์M) + เซ็ตเข็มกลัด + เซ็ตแนะนำจังหวัด)
– เซ็ตของที่ระลึกจากจังหวัดทตโทริ
– ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
.
🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ (1 รางวัล)
– เซ็ตของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์โคนัน (เสื้อ (ไซส์M) + เซ็ตเข็มกลัด + เซ็ตแนะนำจังหวัด)
– เซ็ตของที่ระลึกจากจังหวัดทตโทริ
– ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
.
🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล)
– เซ็ตของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์โคนัน (เสื้อ (ไซส์M) + เซ็ตเข็มกลัด + เซ็ตแนะนำจังหวัด)
– เซ็ตของที่ระลึกจากจังหวัดทตโทริ
– ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
.
🔸 รางวัลขวัญใจคาโดคาวะ (1 รางวัล)
– เซ็ตของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์โคนัน (แผ่นผ้าแขวน (Tapestry) + เสื้อ (ไซส์M) + เซ็ตเข็มกลัด + เซ็ตแนะนำจังหวัด)
– เซ็ตของที่ระลึกจากจังหวัดทตโทริ
– ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
.
🔸 รางวัลชมเชย (36 รางวัล)
– เซ็ตของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์โคนัน (เซ็ตแนะนำจังหวัด)
– เซ็ตของที่ระลึกจากจังหวัดทตโทริ
– ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
.
▼ วิธีส่งผลงาน
ส่งผลงานมาที่อีเมลล์ info@kadokawa-ca.co.th
โดยแนบไฟล์ผลงาน พร้อมทั้งเขียนรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล, อายุ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, รหัสประจำตัวนักเรียนของตัวเองที่ KADOKAWA และชื่อคลาสที่เรียน
.
*** หมายเหตุ ***
ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวดอาจจะถูกนำมาใช้ในเพจเฟซบุ๊คของ KADOKAWA Animation & Design Scool และทางช่องทาง SNS ของจังหวัดทตโทริ