เปิดแล้ว!!!

ประกาศเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
.
จากสถานการณ์โรคไวรัส Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ทางโรงเรียนคาโดคาวะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวตามคำสั่งจากทางภาครัฐ
.
ขณะนี้สถานการณ์โรคไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ทางโรงเรียนจึงได้เตรียมมาตรการการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ภายในโรงเรียน ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อย ทำให้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดเรียนได้อีกครั้ง ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
.
โดยในขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ติดต่อนักเรียนทุกท่านที่สมัคร หรือจองคอร์สเรียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนท่านใดยังไม่ได้รับการติดต่อไป กรุณาติดต่อกลับมาทางโรงเรียนเพื่อแจ้งความประสงค์ และยืนยันคอร์สเรียนได้ทุกวัน-เวลาทำการค่ะ
.
อีกทั้งตอนนี้ทางโรงเรียนได้เปิดให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และสมัครคอร์สเรียนได้อีกครั้ง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลคอร์สเรียน รวมถึงตารางเรียนใหม่ทั้งหมดได้ที่ >>> shorturl.at/cpY69 
.
ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกท่าน ทางโรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
.
・ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านต้องทำการสแกน QR Code หรือเขียนชื่อ และเบอร์โทรลงในสมุดบันทึก และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งในบริเวณที่โรงเรียนเตรียมเอาไว้ หากพบว่าผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา ทางโรงเรียนจะขออนุญาตไม่ให้เข้าเขตโรงเรียน
・ผู้ปกครองทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
・นักเรียนทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันหน้า (Face Shield) ในระหว่างการเรียน
・Social Distancing กำหนดระยะห่างระหว่างผูุ้เรียน 1 เมตรในห้องเรียน
.
ทางโรงเรียนหวังว่าสถานการณ์โรคไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยจะกลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน เราจะยึดหลักปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกครั้งค่ะ 😊

======================================
⏰ วันเวลาทำการ
วันพุธ-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร)
.
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติมได้ทาง INBOX เฟซบุ๊ก หรือ
【E-Mail】 : info@kadokawa-ca.co.th
【LINE】 : kadokawa-ca
【☏】 : 02-657-6150 / 063-225-7828

เว้นระยะห่างในการนั่งเรียน และมีการสวนหน้ากากอนามัย และ face shield
มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และ มีการสแกน QR Cord และ ทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง
เว้นระยะห่างในการนั่งรอนั่งเรียน
พนักงาน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย และ face shield
มีมาตารการ และขั้นตอนการปฏิยัติตนเอง
สวมหน้ากากอนามัย และ face shield กันด้วยน้าาาา

Leave a Reply