Timetable

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทางโรงเรียนคาโดคาวะซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากทางภาครัฐ

สำหรับทุกคลาสจะทำการเลื่อนออกไปก่อน และหากมีกำหนดที่แน่ชัดเมื่อไหร่ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้ง และหวังว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้นในเร็ววัน


character design


ตารางคาแรคเตอร์ดีไซน์

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


character design


ตารางหลักสูตรวาดสานเส้น


manga


ตารางคอร์สมังงะ

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


3dcg


ตารางคอร์สสามมิติ

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


light novel


ตารางคอร์สไลท์โนเวล

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


2d animation


ตารางคอร์สแอนิเมชั่น

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


unity


ตารางคอร์สสร้างเกมโดยโปรแกรม unity

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563


short course


ตารางคอร์สสร้างเกมโดยโปรแกรม unity

*หมายเหตุ : อัพเดต วันที่ 21 มกราคม 2563