Online Course

หลักสูตรออนไลน์ (12 ชั่วโมง)

Online Course

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์สออนไลน์” เป็นคอร์สที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน เน้นเนื้อหาสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การวาดรูปมาก่อนและต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน และเปิดสอนเฉพาะเดือนพฤษภาคาและเดือนมิถุนายนเท่านั้น

ข้อควรระวังในการสมัครคอร์สออนไลน์

 1. ผู้เรียนจะต้องมีเครื่องมือและโปรแกรมที่จำเป็นต่อการเรียนวาดรูป ในระบบ ออนไลน์ อันได้แก่ PC หรือ Notebook ที่ใช้สำหรับดูไลฟ์การสอนวาด และ ปฏิบัติงาน
 2. โปรแกรม Google MEET ที่ใช้สำหรับ การเรียนการสอน *จำเป็นจะต้องมีอีเมล์สำหรับสมัคร ไอดี Google MEET
 3. โปรแกรมวาดรูป Clip Studio หากใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการวาดรูป อาจารย์จะขอสงวนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการทำงานของเครื่องมือของโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเวลาของนักเรียนคนอื่น
 4. ปากกาดิจิตอล ที่ใช้งานคู่กับ PC หรือ Notebook สำหรับการวาดรูปบนคอมพิวเตอร์
 5. สามารถใช้ ดินสอ และ กระดาษวาดรูปแทนเครื่องมือดิจิตอลได้ แต่จะต้องแสกน หรือถ่ายภาพ มุมขนาดภาพมาเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานและอาจารย์ไม่สามารถให้คำแนะนำในขั้นตอนระหว่างวาดได้

*ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานในการวาดรูป แต่จะต้องไม่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทย และ การพูดคุย หากเกิดปัญหาในการสื่อสาร จะต้องมีคนกลางของตัวนักเรียนคอยช่วยเหลือ และอาจารย์ไม่สามารถให้การดูแลกับนักเรียนเป็นพิเศษได้เป็นรายบุคคล เนื่องจาก ขีดจำกัดเวลาในการเรียนการสอน

 • รูปแบบการเรียน

  1. สมัครและชำระเงิน

  กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนทางเว็บไซต์ ชำระค่าเรียนด้วยการโอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางโรงเรียน

  2. ตรวจสอบข้อมูล

  หลังจากตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร , การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ให้ทราบ

  3. การเรียน

  เรียนออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google MEET โดยจะส่งรหัสเข้าห้องให้ผ่านทางอีเมล ผู้เรียนสามารถกดลิงก์ที่ได้ในอีเมล และกรอกรหัสห้องได้เลย (ไม่จำเป็นต้องสมัครบัญชีใช้งาน) และนักเรียนจะได้เข้าห้องเรียนในโปรแกรม Google Classroom สำหรับการส่งการบ้าน (*จำเป็นต้องมี gmail)

  4.ส่งงาน , การบ้าน

  การบ้านที่นักเรียนได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ให้ส่งผ่านทาง Google Classroom

  5. เรียนจบ

  หลังจากเรียนจบในแต่ละครั้งแล้ว นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอการสอนได้อีกครั้ง (บันทึกไฟล์วีดีโอใน Google MEET แล้วอัพโหลดลง Google Classroom ให้สามารถดูย้อนหลังได้ )

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังรอโรงเรียนเปิดอยู่

  ทางโรงเรียนจะเปิดสิทธิ์ให้นักเรียนปัจจุบัน(นักเรียนที่ยังเรียนค้างอยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดไป) ทุกท่านสามารถเข้าชมคลิปวีดีโอ หรือดาวน์โหลดวีดิโอการเรียนการสอนของทุกคอร์สออนไลน์นี้ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยทางโรงเรียนจะอัพคลิปวีดีโอการเรียนการสอนที่จบไปแล้วในทุกๆ คาบ มาอัพลงในกูลเกิ้ลไดร์ฟของโรงเรียน เพื่อเป็นการชดเชยที่โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอนไปในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

  และหากอยากจะส่งการบ้านที่อาจารย์สั่งในคอร์สออนไลน์มาขอคำแนะนำจากอาจารย์สามารถนำผลงานมาให้อาจารย์ดูได้ในวันที่โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนแล้วค่ะ 

หลักสูตรออนไลน์มีทั้งหมด 5 คอร์สดังนี้


คอร์ส Lining การวาดเส้น (12 ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อ้วน

📖 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-17.00 น.
📖 เรียนวันที่ 4 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2563

📖 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-13.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2563


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・หัวข้อ : คุณสมบัติของเส้น
・จุดประสงค์ : ผู้เรียน เข้าใจถึง คุณสมบัติและความสำคัญของเส้น 2 อย่าง คือ เรื่อง ขนาด และ ทิศทาง และสามารถนำพื้นฐานไปปรับใช้ในการวาดพื้นฐานเช่น รูป เรขาคณิตพื้นฐานอันได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส วงกลม สามเหลี่ยม
・ผู้สอน พูดถึงความสำคัญ ของ การวัดขนาด และเทคนิคในการวัดขนาด ในการวาดรูป 50 นาที
・ผู้สอน พูดถึงความสำคัญ ของ การหาทิศทางของเส้น และการฝึกวาดทิศทางของเส้น 50 นาที
・ผู้สอนยกตัวอย่างการใช้งานพื้นฐานคุณสมบัติเส้นในการวาด 40 นาที
2・หัวข้อ : โครงสร้างอย่างง่าย และ มิติเบื้องต้น
・จุดประสงค์ : ผู้เรียนสามารถวาดโครงสร้างอย่างง่ายในมุมมองต่างๆ ได้ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการวาดภาพวัตถุต่างๆ ในอนาคต
・ผู้สอน แนะนำโครงสร้างอย่างง่าย ที่มักใช้บ่อยๆ ได้แก่ วงกลม สี่เหลี่ยม และ ทรงกระบอก 50 นาที
・ผู้สอน สอนเรื่องมิติ การวาดความลึกเบื้องต้น ของโครงสร้างต่างๆ 50 นาที
・ผู้สอน ยกตัวอย่างการวาดความลึกของโครงสร้างพื้นฐานและตัวอย่างการนำไปใช้ 40 นาที
・ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการวาดโครงสร้าง พร้อมอาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
・ผู้สอนแจกจ่ายงานให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน อย่างน้อย 1 แบบฝึกหัด
3・หัวข้อ : ตัวอย่างการนำพื้นฐานมาใช้ในการทำงานจริง ด้วยการขึ้นโครงสร้างหัวในมุมต่างๆ
・จุดประสงค์ : ผู้เรียนสามารถนำการวาดโครงสร้างอย่างง่ายมาใช้ในการวาดวัตถุต่างๆ ได้
ผู้สอน สาธิตการขึ้นโครงสร้างหัวมนุษย์ ด้วยโครงสร้างอย่างง่ายแบบทีละขั้นตอน 50 นาที
ผู้สอน สอนเรื่องการตัดเส้นและเรื่องน้ำหนักของภาพพื้นฐาน 50 นาที
ผู้สอน ยกตัวอย่างการวาดโครงสร้างอย่างง่าย กับวัตถุต่างๆ เช่น เหยือกน้ำ ผลไม้ มือ 40 นาที
ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการวาดวัตถุต่างๆ เช่น เหยือกน้ำ ผลไม้ มือ พร้อม อาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
ผู้สอนแจกจ่ายงานให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน อย่างน้อย 1 แบบฝึกหัด
4・หัวข้อ : เทคนิคในการวาดเส้นอื่นๆ
・จุดประสงค์ : ผู้เรียนได้รู้จักกับการนำพื้นฐานการวาดเส้น ไปประยุกต์ ใช้ในเทคนิคอื่นๆ เช่น การสานเส้น การวาดเส้นหนักเบา การวาดเส้นขาด หรือเว้นเส้น การวาดเส้นโค้ง เพื่อนำไปสร้างน้ำหนักต่างๆ ในงาน
・ผู้สอน พูดถึง เทคนิคการวาดเส้นต่างๆ 50 นาที
・ผู้สอน พูดถึงความสำคัญ ของ คอนเซ็ปท์ และ เทคนิค 50 นาที
・ผู้สอน ยกตัวอย่างการสานเส้นเพื่อสร้างน้ำหนักให้กับงาน และตัวอย่างการใช้เทคนิคเส้นอื่นๆ 40 นาที
・ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการสานเส้นเพื่อสร้างน้ำหนัก พร้อม อาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
・ผู้สอนให้ข้อสอบนักเรียน 1 โจทย์ เพื่อตรวจคะแนน วัดผลจากการเรียนการสอนทั้งหมด 1 งาน

คอร์ส Coloring การลงสี(12ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รัง

📖 ทุกวันพุธ เวลา 14.00-17.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 3 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2563
.
📖 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00-17.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2563


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・ทฤษฎีสีเบื้องต้น
・ทฤษฎีแสงและเงา
・การใช้เครื่องมือปรับแต่งสีต่าง ๆ
・แบบฝึกหัด
2・การไล่น้ำหนักแสงเงาเพื่อถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุ
・การบริหารจัดการ Layer
・การลงแสงเงาโดยคำนึงถึงเนื้อสี
3・Character Painting
・Eyes
・Hair
4・Character Painting
・Skin
・Clothing

คอร์ส Background การวาดฉากหลัง (12ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อ้ว

📖 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-13.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2563


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・หัวข้อ : การวาดเส้นกับความลึก
・จุดประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงเอกลักษณ์สำคัญในการวาดเส้นความลึกของฉากหลัง
・ผู้สอน พูดถึงความสำคัญ ของ ขนาดและระยะความลึก ในการวาดรูป 50 นาที
・ผู้สอน พูดถึงความสำคัญ ของ ทิศทางเส้นและระยะความลึก 50 นาที
・ผู้สอน พูดถึงเนื้อหา Perspective เบื้องต้น และลองวาดฉากหลังแบบ เปอร์สเปกทีฟ 1 จุด 40 นาที
・ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการวาด เปอร์สเปกทีฟ แบบ 1 จุด พร้อม อาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
・ผู้สอนแจกจ่ายงานให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน อย่างน้อย 1 แบบฝึกหัด
2・หัวข้อ : การจัดองค์ประกอบภาพ ฉากหลังเบื้องต้น
・จุดประสงค์ : ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของ ตำแหน่งต่างๆ บนกระดาษสำหรับวาดภาพ
・ผู้สอน อธิบายเรื่องความสำคัญของตำแหน่งภาพวาด 50 นาที
・ผู้สอน อธิบายถึงความสำคัญในการกำหนด คอนเซปต์ของงาน 50 นาที
・ผู้สอน สาธิตการนำหลักการ การวางองค์ประกอบมาจัดวางภาพ และสาธิตการวาดเส้น 40 นาที
・ผู้สอน อธิบายเรื่องความสำคัญของตำแหน่งภาพวาด 50 นาที
・ผู้สอน อธิบายถึงความสำคัญในการกำหนด คอนเซปต์ของงาน 50 นาที
・ผู้สอน สาธิตการนำหลักการ การวางองค์ประกอบมาจัดวางภาพ และสาธิตการวาดเส้น 40 นาที
・ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบภาพและนำเสนอคอนเซ็ปต์ พร้อม อาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
・ผู้สอนแจกจ่ายงานให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน อย่างน้อย 1 แบบฝึกหัด
3・หัวข้อ : เปอร์สเปกทีฟ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด
・จุดประสงค์ : ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาพแบบมีเปอร์สเปกทีฟ แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด
・ผู้สอน อธิบายถึงความหมายของเปอร์สเปกทีฟ แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด 60 นาที
・ผู้สอน ยกตัวอย่างการวาด เปอร์สเปกทีฟ แบบ 2 จุด และแบบ 3 จุด 60 นาที
・ให้นักเรียนลองทำตามตัวอย่างการวาดเปอร์สเปกทีฟ แบบ 3 จุด พร้อม อาจารย์และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 60 นาที
・ผู้สอนแจกจ่ายงานให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน อย่างน้อย 1 แบบฝึกหัด
4・หัวข้อ : สีและความลึก
・จุดประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ คุณสมบัติของสี และการนำมาใช้สร้างความลึกให้กับภาพวาด
・ผู้สอน อธิบายคุณสมบัติของสี 3 อย่าง 50 นาที
・ผู้สอน อธิบายการนำคุณสมบัติของสี มาใช้ในการสร้างระยะ 50 นาที
・ผู้สอน ลองนำภาพที่วาดไว้มาสร้างระยะด้วยการลงสีให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 40 นาที
・ให้นักเรียนลองนำภาพที่เตรียมไว้ หรือวาดเอาไว้ มาลงสีเพื่อสร้างระยะให้กับงาน พร้อมอาจารย์ และผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำรายบุคคล 40 นาที
・ผู้สอนให้งานทดสอบนักเรียนในคาบสุดท้ายและกำหนดวันส่งพร้อมให้คะแนน และคอมเม้น

คอร์ส Basic Manga การวาด Manga เบื้องต้น (12ชั่วโมง)

สอนเทคนิคเบื้องต้นเฉพาะทางของการวาดมังงะด้วยโปรแกรม Clip Studio

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์การันต์

📖 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-17.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2563


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・พื้นฐานการเล่าเรื่องด้วยภาพของmanga การเขียนสตอรี่บอรด/เนมเบื้องต้น -การแบ่งหน้า กรอบภาพ และบอลลูนบทสนทนา
2・การใช้โปรแกรม Clip Studio เบื้องต้น
・การร่างภาพ,layer,ปากกาตัดเส้น
・แสงเงา ถมดำ และสกรีนโทนพื้นฐาน เอฟเฟคพื้นฐานสำหรับ manga
3・BG perspectiveเบื้องต้นเพื่อการเขียนฉากหลัง
4・เทคนิคในการตกแต่งงานมังกะแบบต่างๆ เพื่อเก็บงานให้สมบูรณ์
・ตรวจงานโปรเจค

คอร์ส Story Writer การแต่งเนื้อเรื่องเบื้องต้น (12ชั่วโมง)

 สอนวิธีการแต่งเนื้อเรื่อง สร้างโครงเรื่องสำหรับการเขียนนิยาย มังงะ เป็นต้น

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปอนด์ อาจารย์แนท

📖 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-17.00 น.
📖 เริ่มเรียนวันที่ 5 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2563


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1การเขียนพล็อต
–          พล็อต
–          Genre (ฌอง)
–          Premise (เพอร์มิส)
–          Theme (ธีม)
–          เทคนิคการคิดพล็อต
–          กิจกรรม
2การเขียนโครงเรื่อง
–          โครงเรื่อง
–          คอนฟลิก
–          ทฤษฎี 3 องค์
–          การเขียนโครงเรื่องที่ดี
–          กิจกรรม
3การเขียนฉาก (ซีน)
–          ซีนคือ
–          การวางแผนเขียนซีน
–          การเขียนซีนที่ดี
–          กิจกรรม
4Tip ปัญหาที่พบบ่อยทำให้เรื่องไม่ดี
–          Tip ปัญหาที่พบบ่อยทำให้เรื่องไม่ดี
–          การเขียนเรื่องที่ดี
–          กิจกรรม

ราคาค่าเรียน

ชื่อคอร์สจำนวนชั่วโมงราคา
คอร์ส Lining การวาดเส้น123,800 บาท
คอร์ส Coloring การลงสี123,800 บาท
คอร์ส Background การวาดฉากหลัง123,800 บาท
คอร์ส Basic Manga การวาด Manga เบื้องต้น123,800 บาท
คอร์ส Story Writer การแต่งเนื้อเรื่องเบื้องต้น123,800 บาท