ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

อีเวนท์

EVENT

Open House 3DCG  25 JUN 2017
09/06/2017

Open House 3DCG 25 JUN 2017

OPEN HOUSE 3DCG COURSE

25 JUN 2017

.
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE กับโรงเรียนคาโดคาวะ
เพื่อเป็นการแนะนำโรงเรียน หลักสูตร 3DCG และชมบรรยากาศคลาสเรียนจริง
พิเศษ!! เปิดตัวคอร์ส 3DCG ระยะสั้น ได้แก่
.

1. คอร์สขึ้นโมเดลหุ่นฟิกเกอร์ (Figure Modeling Course) 

แตงกวา
ขึ้นโมเดลตัวละครด้วย 3DCG และสร้างเป็นหุ่น Figure แบบสีเดียวด้วยเครื่อง
3D Printer (ความสูงประมาณ 10 cm.) **ในส่วนของการสร้างโมเดลแบบสี
จะต้องลงเรียนในคอร์สลงสีหุ่นฟิกเกอร์ (Figure Coloring Course)
ซึ่งเป็นคอร์สต่อจากคอร์สนี้
ระยะเวลาเรียน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 12 ครั้ง (36 ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้าง Figure 4,000 บาท (**ไม่เป็นการบังคับ ส่วนผู้ที่เรียนต่อในคอร์สลงสีไม่จำเป็นต้องสร้างตอนนี้ก็ได้)
.

2. คอร์สลงสีหุ่นฟิกเกอร์ (Figure Coloring Course)

แตงกวา
เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์สขึ้นโมเดลหุ่นฟิกเกอร์ (Figure Modeling Course)
นำโมเดลที่สร้างเอาไว้แล้วมาทำการลงสี และสร้างเป็นหุ่น Figure แบบสี
(ความสูงประมาณ 10 cm.)
ระยะเวลาเรียน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง (รวม 24 ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่ายสำหรับสร้าง Figure 7,500 บาท (**ไม่เป็นการบังคับ)
.
...

3. คอร์ส 3DCG อย่างง่าย (Super Beginner Course)

 
ขึ้นโมเดลเป็นรูปทรงแบบง่ายเช่น สัตว์ต่าง ๆ วางไว้บนหัวแหวนและปริ้นออกมา
เป็นแหวนจริงด้วยเครื่อง 3D Printer เด็กเล็กชั้นประถามสามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้
ระยะเวลาเรียน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง (รวม 12 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน: 4,800 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับทำแหวนประมาณ 1,000 บาท (**ไม่เป็นการบังคับ)
.
จัดวันที่ 25 มิ.ย. 2017 เวลา 13.00 - 14.00 น.
.
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
FB INBOX : KADOKAWA Animation and Design School
LINE : kadokawa-ca
TEL. : 026576150 / 0632257828

 
Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram