ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

อีเวนท์

EVENT

Open House 3DCG Course
22/12/2016

Open House 3DCG Course

OPEN HOUSE 3DCG COURSE

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เพื่อ
เป็นการแนะนำโรงเรียน คอร์สเรียน สตูดิโอ และเส้น
ทางอาชีพงานด้านการออกแบบดิจิทัล และมาเรียนรู้
พื้นฐานการใช้โปรแกรมมายาในการสร้างตัวละคร 3D
และมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์สเรียนและงานด้าน
3DCG กับอาจารย์ผู้สอนประจำคอร์ส ผู้มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการทำงานด้าน 3D

จัดวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 17.00น.

ตารางกิจกรรม
09.00 - 10.00น. เปิดรับลงทะเบียน
10.00 - 12.00น. แนะนำโรงเรียน / คอร์สเรียน / สตูดิโอ / เส้นทางอาชีพ
12.00 - 13.00น. พักเที่ยง
13.00 - 17.00น. Workshop 3DCG (การใช้โปรแกรมมายาเบื้องต้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่


https://docs.google.com/a/kadokawa-ca.co.th/forms/d/1XyDLSg7rTP4wcZnkBEPtuTdvTQkFBUM8X3w6HL7GKoA/edit

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram