ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

คอร์ส 3DCG
18/05/2017

คอร์ส 3DCG

3DCG COURSE

(หลักสูตรการออกแบบตัวละครสามมิติ)

.

เปลี่ยน 3DCG ให้เป็นเรื่องง่ายกับหลักสูตรการออกแบบ

ตัวละครสามมิติจากคาโดคาวะ ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและครบวงจร ตั้งแต่การใช้โปรแกรม การสร้างตัวละคร
จนถึงการสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร แบ่งออกเป็น
3 ระดับ คือ

.

1. Beginner / 3D Character (1) (30 ชั่วโมง)
2. Intermediate / 3D Character (2) (30 ชั่วโมง)
2. Advanced / 3D Animation (60 ชั่วโมง)

.

คลาสต่อไปเปิดเรียนเดือนกรกฎาคม 2560
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00น. (เช้า - บ่าย)
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแบบฟอร์มด้านล่าง

.
FB INBOX : KADOKAWA Animation and Design School
LINE : kadokawa-ca
TEL. : 026576150 / 0632257828

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram