ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

ตารางเรียนเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2561
27/06/2018

ตารางเรียนเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2561

อัปเดตตารางเรียนเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2561 สนใจคอร์สไหนรบกวน

ติดต่อสอบถามก่อนคอร์สเรียนเปิดเรียนกันนะ ʕᴥ• ʔ

.


1. Character Design Course หลักสูตรการออกแบบตัวละคร
จุดเริ่มต้นของสู่เส้นทางนัดวาดมืออาชีพกับหลักสูตรการออกแบบตัวละคร 150 ชม.เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นสูง เน้นเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงสอนโดยนักวาดระดับมืออาชีพ แบ่งเป็น 3 ระดับ Beginner 30 ชม. / Intermediate 60 ชม. / Advanced 60 ชม.
.
คอร์ส Character Design ตารางเรียน>>
✐ รอบวันพุธและศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 4 ก.ค. 61
✐ รอบวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 11 ส.ค. 61
.
2. Light Novel Course หลักสูตรการเขียนไลท์โนเวล
หลักสูตรการเขียนไลท์โนเวล เรียนรู้พื้นฐานการเขียนไลท์โนเวลตั้งแต่การสร้างพล็อต การออกแบบตัวละคร และกลไกวิธีการเล่าเรื่องในแบบต่าง ๆ ผู้สอนเป็นทั้งนักเขียนมืออาชีพและบรรณาธิการจาก Palo Publishing อีกทั้ง Final Project ของนักเรียนจะถูกส่งไปให้ทางสำนักพิมพ์ PHOENIX พิจารณาถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีความสามารถ
.
คอร์ส Light Novel ตารางเรียน>> 
✐ เรียนวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 7 ก.ค. 61
✐ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 24 ก.ค.61
.
3. Drawing Course หลักสูตรการวาดเส้น
สอนฝึกหลักสังเกตและวาดสิ่งของรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และฝึกสเก็ตช์ร่างกายมนุษย์ สอนโดยอาจารย์มืออาชีพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวาดเส้นอย่างจริงจังเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือนำไปต่อยอดสู่การวาดภาพประกอบหรือวาดมังงะ
.
คอร์ส Drawing ตารางเรียน>>
✐รอบวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00น. เริ่ม 1 ก.ค.61
✐ รอบวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 6 ก.ค. 61
.
4. 2D Animation Course หลักสูตรการสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ
หลักสูตรการสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ สอนการทำแอนิเมชั่นสไตล์ญี่ปุ่นเรียนรู้การใช้โปรแกรมและเครื่องมือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ การออกแบบในงานแอนิเมชั่น และขั้นตอนการเตรียมการสร้างแอนิเมชั่น (pre-production) เพื่อสร้างผลงานแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง
.
คอร์ส 2D Animation รอบถัดไป>> 
✐ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 26 มิ.ย.61
✐ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 5 ส.ค.61
.
5. Background Course หลักสูตรการวาดฉากหลัง
สอนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานในการวาดฉากหลัง โครงสร้าง หลัก Perspective การลงแสงเงา การสร้างลักษณะพื้นผิว (Texture) การวาดสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวาดฉากแบบต่าง ๆ 
.
✐คอร์ส Background ตารางเรียน>> เรียนวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 30 มิ.ย.61
.
6. 3DCG Course หลักสูตรการออกแบบตัวละครสามมิติ
เปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นจริงด้วย 3D Computer Grahpic (3DCG) ยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานให้สมจริงด้วยหลักสูตรการออกแบบตัวละครแบบสามมิติ (3D) ที่จะมาสอนวิธีการสร้างตัวละครสามมิติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (3D Character) จนถึงการสร้างตัวละครสามมิติแบบสมบูรณ์และการสร้างระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างเป็นระบบ (3D Animation) 
.
✐คอร์ส 3DCG รอบถัดไป>> เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 1 ก.ค. 61
.
7. Character Design 1 Month Course หลักสูตรการออกแบบตัวละครรายเดือน
หลักสูตรการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน สอนและแนะแนวในการสร้างผลงานเพื่อการประกวดหรือเลือกพัฒนาฝีมือตามความถนัดของผู้เรียนได้อย่างอิสระ งานวาดภาพประกอบ (illustration) ด้วยหัวข้อการสอบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาฝีมือแบบรอบด้าน สอนโดยอาจารย์ระดับมืออาชีพ เน้นการให้คำแนะนำแบบรายบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนก้าวสู่ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถเรียนระยะยาวได้
.
คอร์ส Character Design 1 Month รอบถัดไป>>
✐ รอบวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 5 ก.ค. 61
✐ รอบวันอาทิตย์เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 8 ส.ค. 61
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
【E-Mail】 : info@kadokawa-ca.co.th
【LINE】 : kadokawa-ca
【☏】 : 026576150 / 06322578

อัปเดตตารางเรียนเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2561 สนใจคอร์สไหนรบกวนติดต่อสอบถามก่อนคอร์สเรียนเปิดเรียนกันนะ ʕᴥ• ʔ
.
1. Character Design Course หลักสูตรการออกแบบตัวละคร
จุดเริ่มต้นของสู่เส้นทางนัดวาดมืออาชีพกับหลักสูตรการออกแบบตัวละคร 150 ชม.เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นสูง เน้นเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงสอนโดยนักวาดระดับมืออาชีพ แบ่งเป็น 3 ระดับ Beginner 30 ชม. / Intermediate 60 ชม. / Advanced 60 ชม.
.
คอร์ส Character Design รอบถัดไป>>
✐ รอบวันพุธและศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 4 ก.ค. 61
✐ รอบวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 11 ส.ค. 61
.
2. Light Novel Course หลักสูตรการเขียนไลท์โนเวล
หลักสูตรการเขียนไลท์โนเวล เรียนรู้พื้นฐานการเขียนไลท์โนเวลตั้งแต่การสร้างพล็อต การออกแบบตัวละคร และกลไกวิธีการเล่าเรื่องในแบบต่าง ๆ ผู้สอนเป็นทั้งนักเขียนมืออาชีพและบรรณาธิการจาก Palo Publishing อีกทั้ง Final Project ของนักเรียนจะถูกส่งไปให้ทางสำนักพิมพ์ PHOENIX พิจารณาถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีความสามารถ
.
คอร์ส Light Novel ตารางเรียน>> 
✐ เรียนวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 7 ก.ค. 61
✐ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 24 ก.ค.61
.
3. Drawing Course หลักสูตรการวาดเส้น
สอนฝึกหลักสังเกตและวาดสิ่งของรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และฝึกสเก็ตช์ร่างกายมนุษย์ สอนโดยอาจารย์มืออาชีพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวาดเส้นอย่างจริงจังเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือนำไปต่อยอดสู่การวาดภาพประกอบหรือวาดมังงะ
.
คอร์ส Drawing ตารางเรียน>>
✐รอบวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00น. เริ่ม 1 ก.ค.61
✐ รอบวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 6 ก.ค. 61
.
4. 2D Animation Course หลักสูตรการสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ
หลักสูตรการสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ สอนการทำแอนิเมชั่นสไตล์ญี่ปุ่นเรียนรู้การใช้โปรแกรมและเครื่องมือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ การออกแบบในงานแอนิเมชั่น และขั้นตอนการเตรียมการสร้างแอนิเมชั่น (pre-production) เพื่อสร้างผลงานแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง
.
คอร์ส 2D Animation รอบถัดไป>> 
✐ เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 26 มิ.ย.61
✐ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 5 ส.ค.61
.
5. Background Course หลักสูตรการวาดฉากหลัง
สอนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานในการวาดฉากหลัง โครงสร้าง หลัก Perspective การลงแสงเงา การสร้างลักษณะพื้นผิว (Texture) การวาดสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวาดฉากแบบต่าง ๆ 
.
✐คอร์ส Background ตารางเรียน>> เรียนวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 30 มิ.ย.61
.
6. 3DCG Course หลักสูตรการออกแบบตัวละครสามมิติ
เปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นจริงด้วย 3D Computer Grahpic (3DCG) ยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานให้สมจริงด้วยหลักสูตรการออกแบบตัวละครแบบสามมิติ (3D) ที่จะมาสอนวิธีการสร้างตัวละครสามมิติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (3D Character) จนถึงการสร้างตัวละครสามมิติแบบสมบูรณ์และการสร้างระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างเป็นระบบ (3D Animation) 
.
✐คอร์ส 3DCG รอบถัดไป>> เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00น. เริ่ม 1 ก.ค. 61
.
7. Character Design 1 Month Course หลักสูตรการออกแบบตัวละครรายเดือน
หลักสูตรการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน สอนและแนะแนวในการสร้างผลงานเพื่อการประกวดหรือเลือกพัฒนาฝีมือตามความถนัดของผู้เรียนได้อย่างอิสระ งานวาดภาพประกอบ (illustration) ด้วยหัวข้อการสอบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาฝีมือแบบรอบด้าน สอนโดยอาจารย์ระดับมืออาชีพ เน้นการให้คำแนะนำแบบรายบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนก้าวสู่ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถเรียนระยะยาวได้
.
คอร์ส Character Design 1 Month รอบถัดไป>>
✐ รอบวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00น. เริ่ม 5 ก.ค. 61
✐ รอบวันอาทิตย์เวลา 14.00 - 17.00น. เริ่ม 8 ส.ค. 61
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแบบสอบถามด้านล่าง หรือ
【E-Mail】 : info@kadokawa-ca.co.th
【LINE】 : kadokawa-ca
【☏】 : 026576150 / 06322578

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram