ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

เปิดหลักสูตรวิชา Character Design ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา 
16/06/2018

เปิดหลักสูตรวิชา Character Design ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา 

เปิดหลักสูตรวิชา Character Design ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา 

.


ทางโรงเรียน KADOKAWA Animation & Design School ไม่ได้มีสอนแค่ภายใน

โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังจัดโครงการสอนนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยม

หรือมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ของญี่ปุ่นให้เป็น

ที่รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย 

.
ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดคอร์ส Character Design ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา

เป็นวิชาเลือกของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นเวลา 3 ชั้นปี โดย 1 เทอม

เรียน 42 คาบ (คาบละ 45 นาที)
.
เว็บไซต์ของโรงเรียนเพลินพัฒนา
http://www.plearnpattana.ac.th/

.
.สำหรับโรงเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือองค์กรที่สนใจใน

หลักสูตรของทางโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามทางโรงเรียน KADOKAWA

Animation & Design School มาได้ตลอด
.
โดยในเบื้องต้นจะจัดสอนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ในส่วนราคาคอร์ส เวลาสอน

และรายละเอียดหลักสูตรสามารถปรับได้ตามตกลง)

.
【เวลา และสถานที่ที่เปิดสอนนอกสถานที่】
・วันธรรมดาช่วงกลางวัน
・อยู่ภายในกรุงเทพ (หากอยู่ในพื้นที่นอกเหนือจากนั้นกรุณาสอบถามทางโรงเรียนเพิ่มเติม) 
.
【เนื้อหา】
・สำหรับผู้เรียนชั้นต้น / สำหรับเด็ก 
 Super Beginner Course
 เรียนพื้นฐานการวาดภาพสไตล์ญี่ปุ่น

・สำหรับบุคคลทั่วไป
 Character Design Course
 เรียนหลักในการวาดภาพประกอบเต็มรูปแบบเพื่อนำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การวาดภาพประกอบเกม
.
・อื่นๆ
 คอร์สเจาะลึกเฉพาะเรื่องเช่น คอร์สการวาดฉากหลัง คอร์ส Drawing ฯลฯ
.
【อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม】
ทางโรงเรียน หรือองค์กรที่สนใจจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้ในการสอนเอง ส่วนเมาส์ปากกาสามารถยืมทาง KADOKAWA ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน และเนื้อหาคอร์สด้วย) 
.
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อทางแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ
【E-Mail】 : info@kadokawa-ca.co.th
【LINE】 : kadokawa-ca
【☏】 : 026576150 / 06322578

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram