ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

เรียน 3D ไปทำอะไร??
04/01/2017

เรียน 3D ไปทำอะไร??

เรียน 3DCG ไปทำอะไร??

เพื่อน ๆ อาจจะมีความสงสัยว่า เอ 3DCG เรียนไป
แล้วสามารถไปทำอะไรได้บ้าง ที่พอจะทราบกันอยู่
แล้วก็ คือ การทำแอนิเมชั่นแบบ 3D แต่ความจริงแล้ว
ตลาดด้าน 3D ในปรเทศไทยนั้นมีขนาดใหญ่นะ !!

ธุรกิจเกี่ยวกับ 3DCG ในเมืองไทยนั้นมีขนาดใหญ่
เนื่องจากสื่อบันเทิงได้รับความนิยม ทำให้งานด้าน 3D
โดยเฉพาะงานโฆษณาทั้งแบบเคลื่อนไหวหรือสิ่งพิมพ์
ได้รับความนิยม และทำให้ความต้องการบุคคลากรด้าน
นี้ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย

ตลาดโฆษณาโทรทัศน์ของไทย มีมูลค่าราว 7 หมื่นล้านบาท
มีบริษัทผู้ผลิตผลงานด้าน 3D และอนิเมะกว่า 60 บริษัท
3DCG จึงเป็นอีกสายงานหนึ่งที่น่าสนใจ และในอนาคตคาด
ว่าตลาดแรงงาน 3DCG จะขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสื่อดิจิทัล
มีเดียอื่น ๆ อีกด้วย

*ข้อมูลจากการสำรวจตลาด Contents ในประเทศไทย ปี 2013 โดย JETRO

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram