ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

Character Design Course: รูปร่างและรูปทรง
07/03/2017

Character Design Course: รูปร่างและรูปทรง

[CHARACTER DESIGN COURSE]

รูปร่างและรูปทรง

การวาดรูป ผู้วาดควรทำความเข้าใจถึงเรื่องของรูปร่างและ
รูปทรงเพราะงานวาดรูป คือ ความพยายามจำลองวัตถุ 3 มิติ
ลงมาให้อยู่ในรูปแบบ 2 มิติ นักวาดจึงต้องทำความเข้าใจถึง
โครงสร้างของสิ่งที่จะวาดเพื่อที่จะวาดออกมาได้ถูกต้องและ
จะทำให้ถ่ายทอดสิ่งที่เราวาดได้ดีขึ้นนั้งเอง

.

รูปร่าง คือ รูปที่ไม่มีความลึกความนูนของวัตถุที่วาด
รูปทรง คือ รูปที่มีความลึก ความนูน มิติของวัตถุนั้น ๆ

เพื่อน ๆ สามารถมาเรียนรู้พื้นฐานในการวาดภาพได้ที่โรงเรียน
คาโดคาวะนะคะ ^^

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram