ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

Gozan no Okuribi (五山送り火)
16/08/2016

Gozan no Okuribi (五山送り火)

Gozan no Okuribi (五山送り火)

ถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในหน้าฝน แต่ที่ญี่ปุ่นนั้น
กำลังอยู่ช่วงวันหยุดฤดูร้อน ซึ่งวันนี้แตงกวาจังมี
เทศกาลในช่วงหน้าร้อนที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ

Gozan no Okuribi (五山送り火)
เทศกาลส่งดวงวิญญาณของชาวโตเกียว

ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเรื่องการกลับมามาเยือนโลก
มนุษย์ของวิญญาณบรรพบุรุษในช่วงหน้าร้อนหรือวันโอบ้ง

วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วง
โอบ้งที่เกียวโต เมืองหลวงเดิมของญี่ปุ่น จะมีการจัด
เทศกาลGozan no Okuribi เพื่อเป็นการส่งวิญญาณกลับ
ไปยังยมโลก โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่จะมีการจุดไฟเรียง
เป็นรูปอักษรญี่ปุ่นบนภูเขาและมีการจุดพลุที่มีความสวยงาม

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram