ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

KADOKAWA Studio เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน
24/01/2019

KADOKAWA Studio เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน

.

KADOKAWA Studio เป็นผู้ผลิตงาน 3D ModelและAnimation สำหรับ Game Console,Mobile และ Advertising ให้กับบริษัทญี่ปุ่น

.
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานกัน

.

■ Project Coordinator

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องของโปรเจ็คงาน
- ดูแลและวางแผนให้โปรเจ็คเป็นไปตามกำหนดการและส่งมอบลูกค้าได้ตามกำหนด
- ดูแลประสานงานเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทีม
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
- ยินดีรับเด็กจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความรับผิดชอบสูง เข้าใจระบบการทำงานแบบญี่ปุ่น (報・連・相)
- มีใจรักและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่และเวลาในการปฏิบัติงาน
- ออฟฟิศที่อาคารจัตุรัสจามจุรี MRT สถานีสามย่าน
- เวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-19:00
- หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตรฤกษ์

ผลตอบแทน
- เงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
- สวัสดิการ (ประกันกลุ่มและโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท)

.

■ Modeler :: Maya, Zbrush, Photoshop, Substance Painter
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สามารถสร้าง 3D model Hi-Low polygon ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามคุณภาพที่เอกสารกำหนดได้
- สามารถทำ Texture ของ 3D model ให้เป็นไปตามคุณภาพที่เอกสารกำหนดได้
- สามารถใส่ BoneหรือJoint ของ 3D model ให้เป็นไปตามคุณภาพที่เอกสารกำหนดได้
- สามารถทำ Skinning ของ 3D model ให้เป็นไปตามคุณภาพที่เอกสารกำหนดได้

คุณสมบัติ
- มีความเข้าใจใน shape, structure และ silhouette ในแง่ของ model อย่างลึกซึ้งดีเยี่ยม
- สามารถพิจารณา light, shade, color และ detail สำหรับการทำ texture maps ได้
- มีความเข้าใจในการทำ UV Texture ให้มีคุณภาพและคุ้มค่า
- หากมีประสบการณ์ในการทำ 3Dmodel สำหรับ GAME จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและทัศนคติในทางสร้างสรรค์ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

สถานที่และเวลาในการปฏิบัติงาน
- ออฟฟิศที่อาคารจัตุรัสจามจุรี MRT สถานีสามย่าน
- เวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-19:00
- หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตรฤกษ์

ผลตอบแทน
- เงินเดือนเริ่มต้นที่ 35,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
- สวัสดิการ (ประกันกลุ่มและโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท)

.

■ SLR-Compositor, FX Artist :: Maya, AE, Photoshop
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดการงานด้าน SLR-Composite, FX ให้เป็นไปตามคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์การใช้ Mentalray, Arnold, Vray, Maya-Fluid
- สามารถวางแผนจัดการ การ render ให้ได้คุณภาพภายในเวลาที่จำกัด
- มีความเข้าใจครอบคลุมเกี่ยวกับ light , color และ composition
- สามารถใช้AE,PSDในการComposite passesต่างๆจากMentalray, Arnold, Vray
- มีความเข้าใจในPasses renderต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมตามโจทย์ที่ได้รับ
- สามารถสร้างFxภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี 
- มีความสามารถวิเคราะห์ขบวนการสร้างผลงานจาก 3D ไปหาขั้นตอน Composite
- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะแนว japan animation, manga
- มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
- หากใช้โปรแกรมหรือปลั๊กอินอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและทัศนคติในทางสร้างสรรค์ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

สถานที่และเวลาในการปฏิบัติงาน
- ออฟฟิศที่อาคารจัตุรัสจามจุรี MRT สถานีสามย่าน
- เวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-19:00
- หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตรฤกษ์

ผลตอบแทน
- เงินเดือนเริ่มต้นที่ 35,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
- สวัสดิการ (ประกันกลุ่มและโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท)

.

■ ส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่ nopphorn@kadokawa-ca.co.th วงเล็บว่า (3DCG)

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram