ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

Learning Zone
10/11/2016

Learning Zone

LEARNING ZONE !!

โรงเรียนแอนิเมชั่นและการออกแบบคาโดคาวะ
อยากสนับสนุนนักเรียนทุกคนที่มีความฝันอยาก
เป็นครีเอเตอร์มืออชีพได้พัฒนาฝีมือโดยได้เปิด
พื้นที่ LEARNING ZONE สำหรับนักเรียนที่ต้อง
การฝึกฝนฝีมือในการทำงาน


นักเรียนของโรงเรียนคาโดคาวะสามารถเข้ามาใช้
พื้นที่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการวาดภาพ
ซึ่งรวมถึงหนังสืออ้างอิงในการวาดภาพที่โรงเรียน
จัดเตรียมไว้ได้ตลอดระยะเวลาทำการของโรงเรียนค่ะ


ทางโรงเรียนมีความตั้งใจและพร้อมสนับสนุนเพื่อน ๆ
ทุกคนที่มีความฝันในการเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพ มาร่วม
ทางไปกับเราและสร้างฝันให้เป็นจริงกันนะคะ    

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram