ข่าวและความเคลื่อนไหว

SCHOOL NEWS

ข่าวจากโรงเรียน

NEWS

OPEN HOUSE 3DCG
04/01/2017

OPEN HOUSE 3DCG

OPEN HOUSE 3DCG COURSE

.

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เพื่อ
เป็นการแนะนำโรงเรียน คอร์สเรียน สตูดิโอ และเส้น
ทางอาชีพงานด้านการออกแบบดิจิทัล และมาเรียนรู้
พื้นฐานการใช้โปรแกรมมายาในการสร้างตัวละคร 3D
และมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์สเรียนและงานด้าน
3DCG กับอาจารย์ผู้สอนประจำคอร์ส ผู้มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการทำงานด้าน 3D

จัดวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 17.00น.

ตารางกิจกรรม
09.00 - 10.00น. เปิดรับลงทะเบียน
10.00 - 12.00น. แนะนำโรงเรียน / คอร์สเรียน / สตูดิโอ / เส้นทางอาชีพ
12.00 - 13.00น. พักเที่ยง
13.00 - 17.00น. Workshop 3DCG (การใช้โปรแกรมมายาเบื้องต้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/a/kadokawa-ca.co.th/forms/d/1XyDLSg7rTP4wcZnkBEPtuTdvTQkFBUM8X3w6HL7GKoA/edit

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram