Super Beginner Animation

Super Beginner Animation

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์ส Super Beginner Animation” เน้นการเรียนการสอนสำหรับการวาดแอนิเมชั่นอย่างง่ายที่น้องๆอายุ 7-15 ปีสามารถเรียนได้ ซึ่งเริ่มสอนตั้งแต่การวาดพื้นฐาน การวาด การขยับเฟรม จนถึงสามารถทำแอนิเมชั่นสั้นๆได้

โปรแกรมที่ใช้สอน : Clip Studio

เริ่มเรียน
ตั้งแต่พื้นฐาน

สอนตั้งแต่การวาดรูปพื้นฐาน ในการร่าง และ การใช้โปรแกรมเพื่อทำแอนิเมชั่น โดยสามารถเรียนได้ แม้จะยังไม่มีพื้นฐาน

สร้างผลงาน
แบบดิจิทัล

การสร้างผลงานดิจิทัล เพื่อทำงานแอนิเมชั่นอย่างสั้นๆได้

เนื้อหาที่จำเป็น
ในการทำงาน

สามรถทำงานการ์ตูนแอนิเมชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ หรือ เก็บเป็นผลงานทั้งการสมัครเรียน และ สมัครทำงาน


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนิเมชั่น
ขั้นตอนและภาพรวมในการทำโปรเจ็กต์อนิเมชั่น
เครื่องมือการทำอนิเมชั่นใน CLIP STUDIO PAINT
การออกแบบโปรเจ็กต์อนิเมชั่น
2ประกวดและคัดเลือกโปรเจ็กต์ที่จะนำมาสร้าง
การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
การทำอนิเมชั่นแบบ Pose to Pose
3ประกวดและคัดเลือกตัวละครสำหรับใช้ในโปรเจ็กต์
การทำสตอรี่บอร์ดเบื้องต้น
องค์ประกอบภาพเบื้องต้น
เปอร์สเปกทีฟเบื้องต้น
4การตัดต่อเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Hitfilm Express
ทฤษฎีอนิเมชั่น : การกำหนดความเร็ว
5Layout ในงานอนิเมชั่น
ทฤษฎีอนิเมชั่น : การออกแบบท่าทางของตัวละคร
6การออกแบบ Color Script ในงานอนิเมชั่น
เรียนรู้การใช้เครื่องมือลงสีเบื้องต้นใน CLIP STUDIO PAINT
การลงสีภาพรวม หรือการทำ rough color
ทฤษฎีอนิเมชั่น : Overlapping / Follow Through
ทฤษฎีอนิเมชั่น : Anticipated
ทฤษฎีอนิเมชั่น : Squash & Stretch
7สรุปและรวบรวมงานออกแบบของโปรเจ็กต์
วางแผนภาพรวมการทำงานส่วนภาพเคลื่อนไหว และการทำฉากหลัง
เริ่มการทำ Layout ของโปรเจ็กต์
8การแบ่ง Layout ไปสู่งานวาด Key frame และงานฉากหลัง
การลงสีฉาก 1 ท้องฟ้า ต้นไม้ใบหญ้า
9การเพิ่มรายละเอียดของการเคลื่อนไหวด้วย Breakdown
การลงสีฉาก 2 การวางแผนแบ่งการทำงาน แสงเงาเบื้องต้น
10การตัดเส้นภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้สำหรับการลงสี
การลงสีฉาก 3 ตึกและอาคารต่าง ๆ
11การวาดอินบีทวีน (ร่าง และตัดเส้น)
การลงสีฉาก 4 วัตถุประกอบฉากต่างๆ
12การวาดอินบีทวีนเพิ่มเติม
การเลื่อนกล้อง
13การลงสีภาพเคลื่อนไหวในแบบเซลเฉด
การ Composite เบื้องต้น
14ตรวจสอบภาพรวมและความคืบหน้าของโปรเจ็กต์
15เทคนิกการคอมโพสิทต่างๆ การใส่เอฟเฟ็คต์แสงสี
16ตรวจสอบผลงานครั้งสุดท้าย และส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ราคาค่าเรียน

ระดับขั้นจำนวนชั่วโมงวันธรรมดาวันเสาร์/อาทิตย์
Super Beginner Animation124,800 บาท