กฤตญาดา เลิศสินไทย

“พอได้เรียน Manga ที่ KADOKAWA
ทำให้รู้ว่าต้องวาดโครงสร้างยังไง สัดส่วนต้องเป็นยังไงบ้าง
รวมถึงการแสดงอารมณ์ผ่านทางตัวละคร
และการเขียนเนื้อเรื่องว่าต้องปรับปรุงตรงไหน”