ทองทด จงไพบูลย์กิจ

“ได้อะไรจากที่นี่มากครับ
ทั้งเรื่อง Anatomy กล้ามเนื้อ การใช้เส้น และเทคนิคจากอาจารย์
เหมือนเราได้อัพสกิลวาดในทุกๆด้านจนกลายเป็นลายเส้นใหม่”