ธัญกมล ปรีกราน

“คลาสเรียนสนุกมากค่ะ อาจารย์สอนสนุกและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

ได้อย่างดีมากๆ สอนตั้งแต่เนื้อหาเบสิกที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการวาด

ซึ่งในตอนที่ฝึกวาดเองเราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปทำให้พื้นฐาน

ไม่แน่น พอได้เรียนในคลาสทำให้จับจุดสำคัญได้ง่ายขึ้น ประกอบกับ

ได้รับคอมเมนต์จากอาจารย์ ทำให้เราสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง

และพัฒนางานได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นขึ้นค่ะ”