นลินี ทัศนาจิตร

“ได้รับความรู้มากขึ้น พื้นฐานแน่นขึ้น
สามารถวาดได้หลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆค่ะ
อาจารย์สอนสนุกด้วย มีอะไรถามได้ตลอด”