พงศกร มีพันธุ์

“ได้รับความรู้ในการวาดจากปกติที่วาดไม่เป็น
ได้เทคนิคที่ใช้ได้จริง อาจารย์สอนสนุกมีสดแทรกประสบการณ์
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง”