สรัล เชาวณัฏ

“พัฒนาขึ้นจากเดิมในหลายๆด้าน
รวมถึงได้รับเทคนิคใหม่ๆที่จำเป็นต่อการวาด”