เสียง

VOICES

เสียงจากนักเรียน

STUDENT'S VOICES

Bell

Bell

ปรีชาญ เตียวพงษ์พันธุ์

เสียง

นักเรียนคอร์ส Character Design

"รู้สึกดีที่ได้มาเรียนที่นี่ ได้ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย อาจารย์ที่สอนก็

เป็นกันเองดีได้ลองทำโจทย์ที่ไม่เคยทำ ได้พัฒนางานของตัวเอง

ให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าการที่จะเอาความรู้ที่เรียนไปใช้นั้น แค่เวลา

ในห้องเรียนคงไม่พอต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองบ่อย ๆ ในเวลาว่างด้วย

โดยรวมแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากมายจากการเรียนที่คาโดคาวะครับ"

Bell work3

Bell work3

Bell work3

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram