แนะนำอาจารย์

OUR TEACHERS

แนะนำอาจารย์

OUR TEACHERS

Garun

Garun

Pichet Wattanawessakorn

มังงะคอร์ส

Freelance Artist/ Illastrator

ประสบการณ์การทำงาน

2013-2016 ปัจจุบัน วาดการ์ตูน4ช่องจบ pu-an (ぷーあん!)ลงตีพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่กำหนดระยะเวลา ลงนิตยสารรายเดือนcomic REXสำนักพิมพ์ Ichijinsha

2013 ได้รับรางวัล นักเขียนหน้าใหม่ จากนิตยสารรายเดือนcomic REXสำนักพิมพ์ Ichijinsha
ลงตีพิมพ์เรื่อง
pu-an (ぷーあん!) ในนิตยสาร

เล่ม 9 ปี 2013

2011-2012  วาดการ์ตูนเรื่องยาว พยันต์ ลงพิมพ์ลงนิตยสารรายปักษ์ JIRO บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

2011-2014 อาจารย์พิเศษวิชา 3-D MODELING ANIMATION, ของสาขาวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2009 ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  yokohama design college

2006-ปัจจุบัน เขียนหนังสือกราฟฟิคสอนศิลปะการ์ตูนและการลงสีในคอมพิวเตอร์ กับสำนักพิมพ์ digiart

  1. CG painting basic สำนักพิมพ์ digiart
  2. CG painting techniques สำนักพิมพ์ digiart

2006-2009 อาจารย์พิเศษวิชา Computer Design, ของสาขาวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2006-2009 Game Character design artist บริษัท AIM (Advance Intelligence Modernity Co., Ltd)

2005-2006 composition artist บริษัท Anya Animation

งานอื่น ๆ

Manga assistant  Alnoah Zero เวอรชั่นมังกะภาคแรก

ภาพประกอบการ์ดเกม Summoner Master

ภาพประกอบการ์ดเกม Summoner Trinity

ภาพประกอบการ์ดเกม arcane advanced

Garun work3

Garun work3

Garun work3

อยากจะสอนพื้นฐานของการเขียนมังงะด้วยดิจิตอล ไม่ว่าจะด้านเทคนิคภาพ-สกรีนโทนดิจิตอล หรือการวางโครงเรื่องพื้นฐาน ที่หวังว่าจะช่วยในการถ่ายทอดจินตนาการของผู้เรียนเพื่อให้ออกมาเป็นผลงานมังงะที่ต้องการได้ดีขึ้นครับ

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram