แนะนำอาจารย์

OUR TEACHERS

แนะนำอาจารย์

OUR TEACHERS

ZUDDENDAY

ZUDDENDAY

นิธิโรจน์ ภูวศิริหิรัญสุข

คาแรคเตอร์ ดีไซน์คอร์ส

Freelance Artist / Illustrator

ประสบการณ์ GRAPHIC DESIGNER ที่ ARK STUDIO CO.,LTD. 7 ปี
และ Freelance Artist รับงานจากลูกค้าทั่วโลก 

การออกแบบคาแรกเตอร์ คือ ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลบุคคลหนึ่ง

ให้คนอื่นเข้าใจ ...เพราะฉะนั้น 'พื้นฐานการวาด' และ'หลักในการอนุมาน' เป็นหัวใจ

หลักสำคัญ ที่นักออกแบบตัวละครจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะทำให้ใครก็ตามที่มอง

ผลงานของเรารู้สึกได้ว่า ตัวละครนัันเหมือนกับมีชีวิตอยู่จริง ๆ

.

ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน และการดูแลนักวาดใหม่ที่ต้องการทำงานวาดภาพ

ให้กับบริษัทออกแบบกราฟฟิกเกมส์ของญี่ปุ่น ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่าง

ระว่าง 'มืออาชีพ' และ 'มือสมัครเล่น' อย่างชัดเจน ตั้งแต่ความสามารถ เทคนิค

ตลอดไปจนถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างความต้องการพื้นฐานของกล้ามเนื้อ

ของนักวาด วิธีการสอนของผมก็จะเปรียบเสมือการถ่ายทอดประสบการณ์จาก

'พี่ถึงน้อง' มากกว่าจะเคร่งเครียดกับทฤษฏีแบบ 'ศิษย์-อาจารย์' กับเนื้อหาที่เข้าใจ

ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน (เหมือนตัวผม) 

ZUDDENDAY work3

ZUDDENDAY work3

ZUDDENDAY work3

ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน และการดูแลนักวาดใหม่ที่ต้องการทำงานวาดภาพ

ให้กับบริษัทออกแบบกราฟฟิกเกมของญี่ปุ่น ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่าง

ระว่าง 'มืออาชีพ' และ 'มือสมัครเล่น' อย่างชัดเจน ตั้งแต่ความสามารถ เทคนิค

ตลอดไปจนถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างความต้องการพื้นฐานของกล้ามเนื้อ

ของนักวาด วิธีการสอนของผมก็จะเปรียบเสมือการถ่ายทอดประสบการณ์จาก

'พี่ถึงน้อง' มากกว่าจะเคร่งเครียดกับทฤษฏีแบบ 'ศิษย์-อาจารย์' กับเนื้อหาที่เข้าใจ

ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน (เหมือนตัวผม) 

Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
ebten International Online Store
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram